USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wójt Gminy Miączyn informuje, że gmina Miączyn zamierza ubiegać się o dotację na

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani pozbyciem się w sposób ekologiczny i przyjazny środowisku odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag proszeni są o wypełnienie ankiety, w której należy podać informacje o rodzajach i ilości posiadanych do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

Wypełnione ankiety, których formularz można pobrać na stronie www.miaczyn.pl, u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz w siedzibie Urzędu, należy dostarczyć do tut. Urzędu Gminy (pok. 17), w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2021 roku.


Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w projekcie

Wójt Gminy Miączyn

/-/Ryszard Borowski