ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników, w Urzędzie Gminy Miączyn stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie.

        Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31sierpnia 2021 r. z podziałem na miejscowości.

  • w dniach od 2 sierpnia do 6 sierpnia 2021 roku przyjmowane będą wnioski od mieszkańców miejscowości: Żuków, Czartoria, Świdniki, Miączyn, Miączyn-Kolonia, Miączyn-Stacja, Ministrówka
  • w dniach od 9 sierpnia do 13 sierpnia 2021 roku będą przyjmowane wnioski od mieszkańców miejscowości: Zawalów, Zawalów-Kolonia, Horyszów, Horyszów-Kolonia
  • w dniach od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2021 roku będą przyjmowane wnioski od mieszkańców miejscowości: Gdeszyn, Gdeszyn-Kolonia, Frankamionka, Koniuchy, Koniuchy-Kolonia
  • w dniach od 23 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku będą przyjmowane wnioski od mieszkańców miejscowości: Niewirków, Niewirków-Kolonia, Kotlice, Kotlice-Kolonia, Poddąbrowa

Wnioski oraz załączniki będą dostępne w Urzędzie Gminy Miączyn oraz pod tym artykułem.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie lub przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej https:/epuap.gov.pl/podpisując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem następujących zasad:

•   dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,

•   obowiązuje zasłanianie nosa i ust

•   dezynfekcja rąk

•   zachowanie bezpiecznej odległości (odstęp 1,5 metra)


Zaleca się ponadto:

•  używanie własnych rękawiczek jednorazowych

•  używanie własnego długopisu

Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, zaleca się składanie wniosków  bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Miączyn pok. Nr 15 lub pod nr telefonu 84 618 00 05 wew. 40 

DO POBRANIA