DZIEŃ RODZINY

Spotkania rodzinne to ważny element budowania i umacniania więzi międzyludzkich oraz kształtowania relacji społecznych, sprzyjających integrowaniu środowiska lokalnego. Dnia 01sierpnia 2021 roku mieszkańcy Gminy Miączyn mogli doświadczyć takiego poczucia wspólnoty, dzięki uczestnictwu w Gminnym Dniu Rodziny – imprezie okolicznościowej, dofinansowanej z funduszu przeciwdziałaniaCOVID-19. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Miączyn – Pan Ryszard Borowski …