DZIEŃ RODZINY

Spotkania rodzinne to ważny element budowania i umacniania więzi międzyludzkich oraz kształtowania relacji społecznych, sprzyjających integrowaniu środowiska lokalnego.

Dnia 01sierpnia 2021 roku mieszkańcy Gminy Miączyn mogli doświadczyć takiego poczucia wspólnoty, dzięki uczestnictwu w Gminnym Dniu Rodziny – imprezie okolicznościowej, dofinansowanej z funduszu przeciwdziałaniaCOVID-19.

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Miączyn – Pan Ryszard Borowski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miączynie – Pani Jadwiga Bratkowska.

Przedsięwzięcie wprowadzało także w klimat tradycji i obyczajów regionalnych gminy,  doskonale pielęgnowanych  przez sołectwa, które przekazują walory kultury ludowej z pokolenia na pokolenie. Delegacje sołeckie – Sołtysów wraz z mieszkańcami -przygotowały produkty oraz potrawy regionalne, które zaprezentowane zostały podczas Dnia Rodziny. Delegacje, które zaangażowały sięw przygotowanie stoiska regionalnego i uświetnienie imprezy to:

1.Sołectwo z miejscowości Koniuchy wraz z Sołtysem – Panem Józefem Węglińskim

2.Sołectwo z miejscowości Koniuchy-Kolonia wraz z Sołtysem – Panią Małgorzatą Piłat  

3.Sołectwo z miejscowości  Kotlice wraz z Sołtysem – Panią Ireną Hrycuniak

4.Sołectwo z miejscowości Kotlice-Kolonia wraz z Sołtysem – Panem Józefem Paluchem  

5.Sołectwo z miejscowości  Ministrówka wraz z Sołtysem – Panią Agnieszką Bielecką

6.Sołectwo z miejscowości Niewirków-Kolonia wraz z Sołtysem –Panią Anną Herms

7.Sołectwo z miejscowości  Świdniki wraz z Sołtysem – Panią Sylwią Kurzępą

W wydarzeniu uczestniczyli, ponadto:

 • Pan Arkadiusz Bratkowski – Radny Województwa Lubelskiego
 • Pan Sylwester Domina – Przewodniczący Rady Gminy Miączyn wraz z Radnymi Gminy
 • Panią Małgorzata Makuch – Skarbnik Gminy
 • Pani Jolanta Jarosiewicz – Inspektor do spraw Kultury w Gminie Miączyn
 • pracownicy Urzędu Gminy
 • pracownicy Szkoły Podstawowej w Miączynie
 • Rada Rodziców przy Szkoły Podstawowej w Miączynie
 • strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miączynie, wraz ze swoim prezesem – Panem Marcinem Kowalikiem
 • Pan Paweł Jasina – ratownik medyczny – koordynujący punktem informacyjnym związanych z przeciwdziałaniem w zakresie COVID-19

Impreza przebiegała zgodnie z programem przygotowanym z okazji Dnia Rodziny przez organizatorów:

 • na początku odbyły się występy taneczne uczniów szkoły podstawowej, w podziale na reprezentację klas młodszych i starszych
 • następnie Pani Danuta Zienkiewicz przedstawiła swoją twórczość literacką i recytację
 • potem wystąpił  Chór PETRUS z Miączyna z przygotowanym repertuarem wokalnym
 • w dalszej kolejności imprezę ubogaciła obecność Kapeli WESOŁE GOSPOSIE z Sitańca Kolonii, która zaprezentowała swój dorobek artystyczny
 • a od godziny 16.00 Grupa „ShowMen” dostarczyła wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń wokalno-tanecznych
 • wystąpił również Pan Maciej Wojtasiuk, który zaprezentował najpopularniejsze utwory ludowe
 • miłośnicy rozrywki tanecznej bawili się wspólnie z DJ AXELEM, który koordynował także oprawę akustyczną podczas imprezy  
 • program spotkania uzupełniły równolegle atrakcje, takie jak:

– pokaz akrobatyki sportowej w wykonaniu Klubu Sportowego ERKA pod kierunkiem Pana Ernesta Gduli

–  stacje sprawnościowo-sportowe, obsługiwane przez Pana Andrzeja Kucharza i Klub Sportowy Olimpia Miączyn

–  prezentacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora ćwiczeniowego w wykonaniu druhów strażaków; druhowie strażacy zbudowali również linię gaśniczą, działanie, które pozwoliło dokładniej poznać obowiązki strażaków  

– najmłodsi korzystali z dmuchanych zjeżdżalni – pod opieką swoich rodziców

– wszyscy uczestnicy imprezy delektowali się watą cukrową, popcornem, lodami, przygotowanymi przez Radę Rodziców oraz bigosem i gulaszem przygotowanym przez stołówkę szkolną.

Sponsoring imprezy: dofinansowanie ministerialne z funduszu przeciwdziałania CIVID-19,Gmina Miączyn, Lokalna Grupa działania – Ziemia Zamojska, Szkoła Języka Angielskiego Helen Doron z Zamościa.