WOTgames – rodzinny piknik sportowy w Grabowcu

26 września br., w niedzielę w Grabowcu (powiat zamojski) odbędzie się rodzinny piknik sportowy „WOTGames” zorganizowany z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Kliknij w aplikację i podejmij wyzwanie: https://www.wotgames.wp.mil.pl/ Tegoroczne, czwarte święto WOT, poza uroczystym apelem na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, będzie miało wymiar sportowej rywalizacji w wielu gminach …

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Miączyn

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2021 r. o godz. 900 w Sali Kolumnowejw Miączynie odbędzie się XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności …

Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Wójt Gminy Miączyn zatrudni osobę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisku ds. gospodarki gruntami, budowy i utrzymania dróg w pełnym wymiarze czasu pracy. I. Zakres czynności na w/w stanowisku pracy obejmuje w szczególności: prowadzenie ewidencji wszystkich obiektów gminnych, organizowanie przetargów na dzierżawę mienia komunalnego oraz przygotowywanie projektów umów dzierżawy, …