OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

WÓJT GMINY MIĄCZYN ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy. Obręb Żuków Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 19 (zabudowana nieruchomość po byłej szkole podstawowej). Powierzchnia nieruchomości- 1,25 ha, uregulowana w KW ZA1H/00059197/6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego- Tereny usług publicznych          Cena wywoławcza- …