AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE NA XXXIX ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN
Uprzejmie informuję, że w dniu 7 lutego 2023 r. o godz. 9:00 w Sali Kolumnowej w Miączynie odbędzie się XXXIX...
więcej "ZAPROSZENIE NA XXXIX ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN"
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2023 roku
Wójt Gminy Miączyn informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez producentów rolnych będą przyjmowane...
więcej "ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2023 roku"
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN
Obwieszczenie Wójta Gminy Miączyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn oraz...
więcej "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN"
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odpady komunalne w I kwartale 2023 r. będą odbierane zgodnie z załączonym harmonogramem: MAŁA ŚMIECIARKA DUŻA ŚMIECIARKA Bioodpady będą odbierane...
więcej "HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH"
OBCHODY 160. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Wójt Gminy Miączyn oraz Duszpasterze Parafii w Miączynie, Zawalowie, Świdnikach i Gdeszynie serdecznie zapraszają na obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego....
więcej "OBCHODY 160. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO"
OTWARTY KONKURS OFERT
Wójt Gminy Miączyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023. Przedmiotem...
więcej "OTWARTY KONKURS OFERT"
ZAPROSZENIE NA XXXVIII ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN
Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 w Sali Kolumnowej w Miączynie odbędzie się XXXVIII...
więcej "ZAPROSZENIE NA XXXVIII ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN"

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

LOKALIZACJA