ZWIERZOWA „AKCJA KASTRACJA”

Gmina Miączyn zaprasza Mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie zabiegów kastracji wraz z trwałym znakowaniem (czipowaniem) psów lub kotów posiadających właścicieli. Koty wolno żyjące będą poddawane trwałej kastracji w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie gminy Miączyn na rok 2023” przyjętego Uchwałą Nr XL/278/23 …