OGŁOSZENIE   WÓJTA GMINY MIĄCZYN

Ogłoszenie   Wójta Gminy Miączyn o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn    Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 977), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miączyn uchwał: Wszystkie …

OGŁOSZENIE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

UWAGA „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, jak i jego wycofanie składa się wyłącznie w aplikacji eWniosekPlus  po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych. Prosimy wszystkich rolników, którzy złożyli do tej pory żądania w innej formie (przekazali żądanie e-mailem, w wersji papierowej do BP/OR/Centrali ARiMR) o złożenie tego oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus w terminie …