OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 202 W MIĄCZYNIE

Podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Komisji Okręgowej nr 202 powołanej przez Komisję Wojewódzką do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim:

  1. JUSTYNA RUBACHA – przewodnicząca;
  2. KRZYSZTOF KACZORUK – zastępca przewodniczącej;
  3. EWELINA STOŃ – sekretarz;
  4. KATARZYNA ZIELIŃSKA – członek komisji;
  5. ZBIGNIEW JAROSIEWICZ – członek komisji.

Siedziba Komisji Okręgowej mieści się w Urzędzie Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn.

Komisja Okręgowa pełni dyżury w dniach od 16.08.2023 r. do 04.09.2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Miączyn.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej przyjmowane są w czasie dyżurów do dnia 04.09.2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Miączyn. Druki dokumentów można pobrać w Urzędzie Gminy Miączyn lub ze strony www.lir.lublin.pl

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn, pok. nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *