SPRZEDAŻ DREWNA

Wójt Gminy Miączyn podaje do wiadomości informację, że Gmina Miączyn posiada do sprzedaży drewno opałowe z gatunków:

 1. Jodła pospolita      – 0,7 m3
 2. Świerk pospolity    – 2,1 m³
 3. Modrzew europejski – 0,975 m³
 4. Jesion wyniosły     – 0,65 m³

Cena wywoławcza wynosi:

 1. Jodła pospolita      – 75,60 zł netto, 92,99 zł brutto,
 2. Świerk pospolity    – 226,80 zł netto, 278,96 zł brutto,
 3. Modrzew europejski – 105,30 zł netto, 129,52 zł brutto,
 4. Jesion wyniosły     – 98,15 zł netto, 120,72 brutto.

Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać na terenie OSP Miączyn po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 84 618 00 05 wew. 44.

Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie ofert na załączonym formularzu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty, w zaklejonych kopertach, z adnotacją: „OFERTA NA ZAKUP DREWNA – Miączyn droga gminna” należy składać do dnia: 14 listopada 2023 roku do godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn, pokój nr 12 (sekretariat).

Za termin złożenia oferty liczy się data (dzień oraz godzina) wpływu pod w/w adres.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 listopada 2023 r. o godz. 10.00

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o sprzedaży drewna
 2. Formularz ofertowy

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *