ZAPROSZENIE NA XLVIII ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Miączyn odbędzie się XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z Obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego” i upoważnienia Wójta/Burmistrza do zawarcia Porozumienia;
 • zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4.  Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Miączyn

Sylwester Domina

Do pobrania: