„Budowa Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świdniki”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Gmina Miączyn jest w trakcie realizacji zadania pn.: „Budowa Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świdniki”. Celem operacji jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców gminy Miączyn poprzez wzmocnienie aktywności oraz rewitalizacji obszaru gminy. W ramach projektu powstanie …

48 LAPTOPÓW, 4 KOMPUTERY STACJONARNE I 3 TABLETY DLA DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

Gmina Miączyn zrealizowała projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Sfinansowany został zakup 48 laptopów, 4 komputerów stacjonarnych i 3 tabletów dla uczniów szkół podstawowych i średnich zamieszkujących na terenie gminy Miączyn o wartości 130 419,80 zł.. Ich przodkowie pracowali w zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych. Celem …

ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z lawinowo rosnącymi cenami energii gminy Skierbieszów, Grabowiec, Sitno, Miączyn, Stary Zamość, Izbica, Kraśniczyn i Krasnystaw zrzeszone w partnerstwie w ramach projektu „W kierunku samowystarczalności energetycznej” finansowanego z Europejskiego Instrumentu Miejskiego (ang. European City Facility – EUCF) zamierzają podjąć szereg działań związanych z samowystarczalnością energetyczną gmin. By właściwie …

NABÓR WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich: forma wsparcia- (premia) w wysokości 80 000 zł. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać w terminie od14 stycznia do 28 stycznia 2022 r. …