„Budowa Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świdniki”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Gmina Miączyn jest w trakcie realizacji zadania pn.: „Budowa Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świdniki”. Celem operacji jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców gminy Miączyn poprzez wzmocnienie aktywności oraz rewitalizacji obszaru gminy. W ramach projektu powstanie …