ZAPROSZENIE NA XXXV SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN

Uprzejmie informuję, że 11 października 2022 r. o godz. 9:00 w Sali Kolumnowej w Miączynie odbędzie się XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójta …

ZAPROSZENIE NA XXXIV ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN

Uprzejmie informuję, że 27 września 2022 r. o godz. 900 w Sali Kolumnowej w Miączynie odbędzie się XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji.6 Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójta …

ZAPROSZENIE NA XXXIII SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN

Uprzejmie informuję, że 26 lipca 2022 r. o godz. 9:00 w Sali Kolumnowej w Miączynie odbędzie się XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójta …