HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W II PÓŁROCZU 2022 R.

Informujemy, że odpady komunalne będą odbierane na terenie gminy Miączyn w II półroczu 2022 roku zgodnie z załączonymi harmonogramami. BIOODPADY BĘDĄ ODBIERANE W TERMINACH WSKAZANYCH W HARMONOGRAMIE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH, KTÓRZY NIE ZADEKLAROWALI CHĘCI KORZYSTANIA Z ULGI Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW W …

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

Uwaga – Mieszkańcy Gminy Miączyn!!! Do 20 stycznia 2022 roku w godzinach 8:00 do 16:00 można przywozić do PSZOK zlokalizowanego na terenie OSP Miączyn elektroodpady tj.: sprzęt RTV AGD, komputery, telewizory, pralki, lodówki, kuchenki, itp. Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Miączyn – Pani Katarzyna Ożóg pod nr tel. 84 …

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2022 roku Terminy odbioru odpadów MAŁĄ ŚMIECIARKĄ HARMONOGRAM MAŁA ŚMIECIARKA – KOLONIE Terminy odbioru odpadów DUŻĄ ŚMIECIARKĄ HARMONOGRAM DUŻA ŚMIECIARKA Odpady w  podanych  datach  proszę wystawić przed  swoją  posesję przed godziną 700  Odpady odbiera , oraz informacji udziela spółka  EKOMEGA  Zamość   tel.:  84 …

OGŁOSZENIE – GOSPODARKA ODPADAMI

Szanowni Mieszkańcy! Wójt Gminy Miączyn informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostaje wprowadzony System Identyfikacji Masowych Płatności (indywidualny numer konta bankowego) obejmujący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma indywidualny, niepowtarzalny numer rachunku bankowego. Od 1 stycznia 2022 roku opłatę za odpady komunalne należy uiszczać na …