KONTROLA ZASAD PRZESTRZEGANIA SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Miączyn Wójt Gminy Miączyn informuje, że zostaną przeprowadzone kontrole dotyczące zasad przestrzegania segregacji odpadów komunalnych. Kontrole odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia. W pojemnikach na odpady zmieszane nie mogą się znajdować: Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi. Podstawa …

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady komunalne od kwietnia do grudnia 2023 r. będą odbierane zgodnie z załączonym harmonogramem: MAŁA ŚMIECIARKA DUŻA ŚMIECIARKA Bioodpady będą odbierane w terminach wskazanych w harmonogramie od właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych oraz od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy nie zadeklarowali chęci korzystania z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym …

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady komunalne w I kwartale 2023 r. będą odbierane zgodnie z załączonym harmonogramem: MAŁA ŚMIECIARKA DUŻA ŚMIECIARKA Bioodpady będą odbierane w terminach wskazanych w harmonogramie od właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych oraz od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy nie zadeklarowali chęci korzystania z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostownik. …

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W II PÓŁROCZU 2022 R.

Informujemy, że odpady komunalne będą odbierane na terenie gminy Miączyn w II półroczu 2022 roku zgodnie z załączonymi harmonogramami. BIOODPADY BĘDĄ ODBIERANE W TERMINACH WSKAZANYCH W HARMONOGRAMIE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH, KTÓRZY NIE ZADEKLAROWALI CHĘCI KORZYSTANIA Z ULGI Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW W …

ZMIANA STAWEK OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

Wójt Gminy Miączyn zawiadamia, że Rada Gminy Miączyn w dniu 10 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę Nr XXXI/214/22 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 14.06.2022 r. poz. 3161) oraz uchwałę Nr XXXI/215/22 w sprawie zwolnienia w …