ZWIERZOWA „AKCJA KASTRACJA”

Gmina Miączyn zaprasza Mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie zabiegów kastracji wraz z trwałym znakowaniem (czipowaniem) psów lub kotów posiadających właścicieli. Koty wolno żyjące będą poddawane trwałej kastracji w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie gminy Miączyn na rok 2023” przyjętego Uchwałą Nr XL/278/23 …

ZASADY PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ORAZ INTERWENCJI OBSZAROWYCH W KAMPANII 2023 – SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

UWAGA ROLNIKU!                                      Od roku 2023 zmienią się zasady przyznawania płatności Kierownictwo i pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Zamościu zapraszają na szkolenie dotyczące zasad przyznawania płatności bezpośrednich oraz interwencji obszarowych w kampanii 2023, które odbędzie się o godz. 10:00 w dniu 23.03.2023r. w Urzędzie Gminy Miączyn, Sala Kolumnowa, Miączyn 164, 22-455 …