INFORMACJA O WYKONYWANIU PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ZAMOŚCIU UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU DLA WSI GMINY MIĄCZYN

Wójt Gminy Miączyn informuje, że firma TAXUS Jarosław Kostecki przekazała projekt uproszczonych planów urządzenia lasu dla 13 obrębów ewidencyjnych z Gminy Miączyn do publicznego wglądu na okres 60 dni. Właściciele lasów w terminie do 30 dni tj. do dnia 27 sierpnia 2022 r. mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie …

UWAGA !!! MIESZKAŃCY GMINY

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 roku mija termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Deklaracje można wypełnić: elektronicznie na stronie www.zone.gunb.gov.pl naciskając przycisk „Zaloguj się przez Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację”, w wersji papierowej złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Miączyn, pokój nr …

UPROSZCZONE PLANY URZĄDZANIA LASU

Informacja o wykonywaniu przez Starostwo Powiatowe w Zamościu uproszczonych planów urządzenia lasu dla wsi Gminy Miączyn. Wójt Gminy Miączyn informuje, że firma TAXUS – Jarosław Kostecki wykonuje na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zamościu uproszczone plany urządzenia lasu dla wsi gminy Miączyn. Prace terenowe wykonywane są od 15.03.2022 r. do 15.05.2022 …

Nagrody ekologiczne UE: wyróżnienia dla najlepszych inicjatyw ekologicznych w UE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska wspólnie ogłaszają wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także …