OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PROJEKTU „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIĄCZYN”

W związku z realizacją projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Miączyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współfinansowanego z działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 prosimy o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Gminy Miączyn, pokój nr 5 od …