TRANSPORT DO LOKALI WYBORCZYCH

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Miączyn z dnia 20 września 2023 roku w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. …

OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 202 W MIĄCZYNIE

Podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Komisji Okręgowej nr 202 powołanej przez Komisję Wojewódzką do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim: Siedziba Komisji Okręgowej mieści się w Urzędzie Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn. Komisja Okręgowa pełni dyżury w dniach od 16.08.2023 r. do …

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY MIĄCZYN

POSTANOWIENIE NR 17/2022 KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU I z dnia 14 września 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Miączyn Postanowienie Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miączyn Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu I …