DROGI – GMINNE

WYKAZ DRÓG GMINNYCH

 Lp. Nr drogi Przebieg drogi Uwagi
 1 110727L dr.pow.3240 – Żuków – dr.pow.3238 
 2. 110728L dr.pow.3240-Świdniki-dr.pow.3238 
 3. 110729L dr.pow.3238-Kol.Świdniki – Czartoria – Zawalów – dr.krajowa 74 
 4. 110730L dr.gm.110729 – Czartoria – Kol.Gdeszyn – dr.pow.3236 
 5. 110731L dr.gm. 110730 – Kol.Horyszów – dr.pow.3237 
 6. 110732L dr.gm.110755 – Gdeszyn – dr.pow.3236 
 7. 110733L dr.pow.3238 – Kol.Gdeszyn – Kol.Dobromierzyce 
 8. 110734L dr.pow.3276 – Kol.Koniuchy – Zawalów – dr.krajowa 74 
 9. 110735L dr.krajowa 74 – Kol.Zawalów – dr.pow.3276 
 10. 110736L dr.pow.3238 – Zawalów – dr.krajowa 74 
 11. 110737L dr.pow.3274 – Niewirków – dr.pow.3271 
 12. 110738L dr.pow.3278 – dr.pow.3276 
 13. 110739L dr.pow.2271 – Poddąbrowa – dr.pow.3275 
 14. 110740L dr.pow.3286 – Miaczyn dr.pow.3286 
 15. 110741L dr.pow.3238 – Miączyn – dr.krajowa 74 
 16. 110742L dr. pow.3277 – Frankamionka – koniec zabudowy 
 17. 110743L dr.pow.3240 – Żuków Dębina – koniec zabudowy 
 18. 110744L dr.pow.3240 – dr.gm.110727 
 19. 110745L dr.gm.110744 – Kol.Świdniki – dr.pow.3240 
 20. 110746L dr.pow.3238 – Świdniki – koniec zabudowy 
 21. 110747L dr.pow.3238 – Świdniki – koniec zabudowy 
 22. 110748L dr.pow.3238 – Kol.Świdniki – koniec zabudowy 
 23. 110749L dr.pow.3238 – Ministrówka – koniec drogi 
 24. 110750L dr.gm.110729 – Kol.Miączyn – koniec zabudowy 
 25. 110751L dr.pow.3238 – Kol.Miączyn – koniec zabudowy 
 26. 110752L dr.pow.3286 – Miączyn – dr.gm.110741 
 27. 110753L dr.krajowa 74 – Miączyn – koniec zabudowy 
 28. 110754L dr.pow.3240 – Żuków – koniec zabudowy 
 29. 110755L dr.pow.3236 – Gdeszyn – Horyszów – dr.pow.3237 
 30. 110756L dr.pow.3271 – Poddąbrowa – dr.gm.110739 
 31. 110757L dr.pow.3271 – Kotlice Prawda – koniec zabudowy 
 32. 110758l dr.pow.3278 – Kol.Kotlice – koniec zabudowy 
 33. 110759L dr.pow.3278 – Kol.Kotlice – koniec zabudowy 
 34. 110760L dr.gm.110735 – Kol.Zawalów – koniec zabudowy 
 35. 110761L dr.gm.110735 – Kol.Zawalów – koniec zabudowy 
 36. 110762L dr.krajowa 74 – Zawalów – dr.gm.110734 
 37. 110763L dr.gm.110734 – Kol.Zawalów – dr.gm.110735 
 38. 110764L dr.krajowa 74 – Horyszów – koniec zabudowy 
 39. 110765L dr.pow.3236 – Horyszów – koniec zabudowy 
 40. 110766L dr.gm.110755 – Gdeszyn – koniec zabudowy 
 41. 110767L dr.gm.110755 – Gdeszyn – dr.gm.110732 
 42. 110768L dr.pow.3236 – Gdeszyn – dr.gm.110730 
 43. 110769L dr.pow.3236 – Kol.Gdeszyn – dr.gm.110733 
 44. 110770L dr.pow.3271 – Niewirków – koniec zabudowy 
 45. 110771L dr.krajowa 74 – Ministrówka – dr.pow.3286 

Zarządca drogi: Gmina Miączyn,
                    
Utrzymaniem dróg zajmuje się Pan Paweł Kocaj – podinspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, gospodarki gruntami, utrzymania i budowy dróg, tel. 846180005 wew.44