DROGI KRAJOWE

 Lp. Nr drogi Przebieg drogi
 1 74 Miączyn-Stacja  –  Horyszów

Zarządca drogi: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
                      Rejon Dróg Krajowych w Zamościu
                      tel. 84 639 34 15
                      Sprawy odśnieżania-p.Kuryło tel.698 689 354