DROGI POWIATOWE

 Lp Nr drogi Przebieg drogi
 1 3240 Świdniki – Żuków
 2 3238 Grabowiec – Miączyn
 3 3286 Sitno – Miączyn
 4 3236 Horyszów – Gdeszyn
 5 3237 Horyszów  –  Horyszów-Kolonia
 6 3274 Miączyn – Niewirków
 7 3271 Niewirków-Kolonia – Kotlice
 8 3275 Kotlice – Dub
 9 3276 Horyszów – Przewale
 10 3277 Koniuchy – Frankamionka
 11 3278 Kotlice – Honiatycze

Zarządca drogi: Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu, tel. 84 639 69 94