DANE TELEADRESOWE

Urząd Gminy Miączyn

Miączyn 107
22-455 Miączyn
tel. 846180005

Imię i Nazwisko stanowisko służboweadres e-mailNr pokojutel. wewnętrzny
Ryszard BorowskiWójt Gminysekretariat@miaczyn.pl 11 (I piętro)32
Jarosław StońZastępca Wójta Gminy
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jaroslaw.ston@miaczyn.pl4 (parter)46
Justyna RubachaKierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskichjustyna.rubacha@miaczyn.pl20 (I piętro)35
Małgorzata MakuchSkarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowo-Oświatowego
skarbnik@miaczyn.pl21 (I piętro)34
Ewa MielniczukZastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnegousc@miaczyn.pl3 (parter)45
Dorota NowakReferent ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej, kultury i sportudzialalnoscgosp@miaczyn.pl2 (parter)43
Paweł KocajPodinspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, gospodarki gruntami, utrzymania i budowy dróggospodarka.gruntami@miaczyn.pl5 (parter)44
Maciej WasilewskiPodinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiskaochrona.srodowiska@miaczyn.pl5 (parter)44
Dariusz MałeckiInspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej, planowania przestrzennego i funduszu sołeckiego
Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
zarzadzanie.kryzysowe@miaczyn.pl6 (parter)41
Ewelina CzarnotaPodinspektor ds. księgowości oświatowejksiegowosc.oswiata@miaczyn.pl12 (I piętro)31
Marta KulibabInspektor ds. oświaty i kadroswiata@miaczyn.pl22 (I piętro)33
Katarzyna ZielińskaInspektor ds. kancelaryjnych i obsługi rady gminygmina@miaczyn.pl22 (I piętro)33
Iwona TelickaInspektor ds. księgowościiwona.telicka@miaczyn.pl13 (I piętro)36
Justyna MorelewskaInspektor ds. księgowościjustyna.morelewska@miaczyn.pl13 (I piętro)36
Małgorzata KarabowiczInspektor ds. księgowościmalgorzata.karabowicz@miaczyn.pl13 (I piętro)36
Elżbieta SzymanikInspektor ds. księgowości podatkowej, akcyzy i archiwumelzbieta.szymanik@miaczyn.pl18 (I piętro)53
Irmina KowalikKierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
wymiar podatku
irmina.kowalik@miaczyn.pl
podatki@miaczyn.pl
17(I piętro)40
Katarzyna OżógPodinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i egzekucji administracyjnejkatarzyna.ozog@miaczyn.pl
odpady@miaczyn.pl
16 (I piętro)37
Ewelina KoronaPodinspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji administracyjnejpodatki@miaczyn.pl
przetargi@miaczyn.pl
16 (I piętro)37

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek – 7.30 – 15.30

wtorek – 7.30 – 17.30

środa – 7.30 – 15.30

czwartek – 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 13.30

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Miączyn jest Pani Renata Alot, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl