OSP Frankamiona

Ochotnicza Straż Pożarna w Frankamionce powstała dosyć niedawno bo w 1966 roku.
W 1967 roku strażacy otrzymali motopompę, a w 1975 roku wybudowali remizę strażacką.
Obecnie Straż liczy 15 członków.

Zakończyła się pięcioletnia kadencja Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Frankamionce wybranego w dniu 31 stycznia 2006r.

W czwartek 20 stycznia 2011r odbyło się zebranie sprawozdawczo –wyborcze jednostki.

Zarząd zdał sprawozdanie ze swojej  działalności za co został nagrodzony otrzymaniem absolutorium.

Wybrano nowe władze jednostki.

I.Zarząd :

1.dh Henryk Głowacki – Prezes Zarządu

2.dh Stanisław Hrycuniak – Vce Prezes – Naczelnik

3.dh Adam Babicki – Vce Prezes

4.dh Stanisław Rejman – Skarbnik

5.dh Marek Cisek – Sekretarz

6.dh Tadeusz Guzik – Gospodarz

II.Komisja Rewizyjna :

1.dh Wiesław Guzik – Przewodniczący

2.dh Piotr Guzik – Wiceprzewodniczący

3.dh Marcin Hrycuniak – Sekretarz

4.dh Łukasz Głowacki – Członek

Kadencja Zarządu trwa 5 lat.