OSP Gdeszyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Gdeszynie powstała w 1926 roku. W 1927 roku wybudowano remizę strażacką. Motopompę strażacy otrzymali dopiero w 1956 roku.
W cztery lata później wybudowano nowa remizę strażacką, a w 1970 roku jednostka otrzymała samochód.Obecnie Straż liczy 22 członków.Zakończyła się pięcioletnia kadencja Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Miączynie wybranego w dniu 24 stycznia 2006r.

W poniedziałek 28 lutego 2011r. odbyło się zebranie sprawozdawczo –wyborcze jednostki.

Zarząd zdał sprawozdanie ze swojej  działalności za co został nagrodzony otrzymaniem absolutorium.

Wybrano nowe władze jednostki.

I.Zarząd :

1.dh Andrzej Sobczuk – Prezes Zarządu

2.dh Jan Szymula – Vce Prezes – Naczelnik

3.dh Zbigniew Jarosiewicz – Vce Prezes

4.dh Mariusz Urban – Z-ca Naczelnika

5.dh Adam Bury – Skarbnik

6.dh Radosław Dyjak – Sekretarz

II.Komisja Rewizyjna :

1.dh Jacek Krawczuk – Przewodniczący

2.dh Jarosław Adamowicz – Wiceprzewodniczący

3.dh Arkadiusz Jarosiewicz – Sekretarz
   

Kadencja Zarządu trwa 5 lat.