OSP Horyszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Horyszowie powstała w 1925 roku.

Po II wojnie światowej, w 1947 roku reaktywowano jednostkę i wybudowano pierwsza remizę,
a w 1950 roku strażacyotrzymali motopompę. Samochód bojowy strażacy otrzymali
w 1989 roku. Wcześniej, bo w latach 1960-1964 wybudowano nową, murowaną remizę strażacką.  

Obecnie Straż liczy 26 członków.
Ochotnicza Straż Pozarna w Horyszowie funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

ZARZĄD OSP HORYSZÓW wybrany w dniu 24 stycznia 2006 roku

Zakończyła się pięcioletnia kadencja Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Miączynie wybranego w dniu 24 stycznia 2006r.

W piatek 4 marca 2011r odbyło się zebranie sprawozdawczo –wyborcze jednostki.

Zarząd zdał sprawozdanie ze swojej  działalności za co został nagrodzony otrzymaniem absolutorium.

Wybrano nowe władze jednostki.

I.Zarząd :

1.dh Stanisław Suchodolski – Prezes Zarządu

2.dh Krzysztof Pijajko – Vce Prezes – Naczelnik

3.dh Andrzej Buchajczuk – Vce Prezes

4.dh Bogdan Łuciak – Skarbnik

6.dh Robert Popławski – Sekretarz

7.dh Bolesław Wiśniewski – Gospodarz

II.Komisja Rewizyjna :

1.dh Jerzy Olszak – Przewodniczący

2.dh Jan Rubacha – Sekretarz
   

3.dh Jerzy Kowalski – Członek

Kadencja Zarządu trwa 5 lat.