OSP Koniuchy

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniuchach istnieje od 1948 roku.
W 1951 roku strażacy otrzymali pierwszą motopompę. W 1953 roku zbudowano drewnianą remizo świetlicę, a w 1969 roku nową, murowaną.

Samochód bojowy strażacy otrzymali w 1998 roku.

Obecnie Straż liczy 25 członków.
  

Zakończyła się pięcioletnia kadencja Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniuchach  wybranego w dniu 25 stycznia 2006r.

W piątek 25 lutego 2011r. odbyło się zebranie sprawozdawczo –wyborcze jednostki.

Zarząd zdał sprawozdanie ze swojej  działalności za co został nagrodzony otrzymaniem absolutorium.

Wybrano nowe władze jednostki.

I.Zarząd :

1.dh Andrzej Hulanicki – Prezes Zarządu

2.dh Stanisław Kaczorowski – Vce Prezes – Naczelnik

3.dh Jan Studziński – Vce Prezes

4.dh Waldemar Rafał – Skarbnik

5.dh Zbigniew Dworak – Sekretarz

6.dh Jarosław Rafał – Gospodarz

7.dh Albert Pijajko – Członek

II.Komisja Rewizyjna :

1.dh Eugeniusz Dymański – Przewodniczący

2.dh Andrzej Hernik – Wiceprzewodniczący

3.dh Jan Płaza – Sekretarz
   

Kadencja Zarządu trwa 5 lat.