OSP Kotlice

W roku 1929 w Kotlicach powstała Ochotnicza Straż Pożarna.
W tym samym roku również powstała remiza strażacka.W 1951 roku strażacy dostali motopompę. Natomiast samochód dostali w 1958 roku.

Obecnie Straż liczy 18 członków

Zakończyła się pięcioletnia kadencja Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlicach  wybranego w dniu 23 stycznia 2006r.

W środę 19 stycznia 2011r. odbyło się zebranie sprawozdawczo –wyborcze jednostki.

Zarząd zdał sprawozdanie ze swojej  działalności za co został nagrodzony otrzymaniem absolutorium.

Wybrano nowe władze jednostki.

I.Zarząd :

1.dh Andrzej Wójcik – Prezes Zarządu

2.dh Andrzej Jakubiak – Vce Prezes – Naczelnik

3.dh Marcin Szokało – Vce Prezes

4.dh Arkadiusz Załoga – Skarbnik

5.dh Krzysztof Swaczyna – Sekretarz

6.dh Józef Kozioł – Gospodarz

II.Komisja Rewizyjna :

1.dh Marek Witkowski – Przewodniczący

2.dh Zbigniew Mazur – Wiceprzewodniczący

3.dh Janusz Hrycuniak – Sekretarz
   


Kadencja Zarządu trwa 5 lat.