OSP Miączyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Miączynie powstała w 1924 roku.

W 1937 roku wybudowano remizę strażacką, w 1956 roku strażacy otrzymali motopompę, zaś samochód w 1966 roku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Miączynie funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym.

Zakończyła się pięcioletnia kadencja Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Miączynie  wybranego w dniu 31 stycznia 2006r.

W piątek 14 stycznia 2011r odbyło się zebranie sprawozdawczo –wyborcze jednostki.

Zarząd zdał sprawozdanie ze swojej  działalności za co został nagrodzony otrzymaniem absolutorium (jednogłośnie).

Wybrano nowe władze jednostki.

I.Zarząd :

1.dh Janusz Dwojakowski – Prezes Zarządu

2.dh Ryszard Wasąg – Vce Prezes – Naczelnik

3.dh Ryszard Borowski – Vce Prezes

4.dh Tadeusz Skiba – Zastępca Naczelnika

5.dh Andrzej Bielecki – Skarbnik

6.dh Andrzej Dudek – Sekretarz

7.dh Bielecki Zygmunt – Gospodarz

8.dh Bratkowski Arkadiusz – Członek

II.Komisja Rewizyjna :

1.dh Stanisław Domina – Przewodniczący

2.dh Zbigniew Pankiewicz – Członek

3.dh Jan Diduch – Członek

III.Przedstawiciel OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP :  

1.dh Janusz Dwojakowski

IV.Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP :

1.dh Arkadiusz Bratkowski

2.dh Ryszard Borowski


Kadencja Zarządu trwa 5 lat.