OSP Niewirków Kolonia

Ochotnicza Straż Pożarna w Niewirkowie Kolonii powstała w 1958 roku. Rok później wybudowano remizę strażacką, natomiast w 1964 roku strażacy otrzymali motopompę.

Obecnie Straż liczy 18 członków

Zakończyła się pięcioletnia kadencja Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewirkowie – Kolonii wybranego w dniu 26 stycznia 2006r.

W czwartek 3 marca  2011r. odbyło się zebranie sprawozdawczo –wyborcze jednostki.

Zarząd zdał sprawozdanie ze swojej  działalności za co został nagrodzony otrzymaniem absolutorium.

Wybrano nowe władze jednostki.

I.Zarząd :

1.dh Antoni Sawicki  – Prezes Zarządu

2.dh Bogusław Kliszcz  – Vce Prezes – Naczelnik

3.dh Mariusz Piróg – Vce Prezes

4.dh Czesław Buczko – Skarbnik

5.dh Marek Burda – Sekretarz

6.dh Fryderyk Twardowski – Gospodarz

7. dh Stanisław Łazarz  – Członek

II.Komisja Rewizyjna :

1.dh Bogusław Buczko – Przewodniczący

2.dh Jan Kordun – Wiceprzewodniczący

3.dh Lucjan Pyź – Sekretarz


Kadencja Zarządu trwa 5 lat.