OSP Niewirków

Ochotnicza Straż Pożarna w Niewirkowie powstała w 1918 roku.
Pierwsza remiza strażacka powstała w 1934 roku. W 1958 roku strażacy otrzymali motopompę, a rok później wybudowano nowa remizę strażacką.

Obecnie Straż liczy 16 członków

ZARZĄD OSP NIEWIRKÓW wybrany w dniu 26 stycznia 2006 roku

Zakończyła się pięcioletnia kadencja Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewirkowie  wybranego w dniu 26 stycznia 2006r.

We wtorek  8 marca 2011r. odbyło się zebranie sprawozdawczo –wyborcze jednostki.

Zarząd zdał sprawozdanie ze swojej  działalności za co został nagrodzony otrzymaniem absolutorium.

Wybrano nowe władze jednostki.

I.Zarząd :

1.dh Antoni Łoza – Prezes Zarządu

2.dh Ryszard Turkiewicz  – Vce Prezes – Naczelnik

3.dh Tomasz Łoza – Vce Prezes

4.dh Marcin Tambor – Skarbnik

5.dh Edward Żyła – Sekretarz

6.dh Krzysztof Kościuk – Gospodarz

7.dh Janusz Tambor – Kronikarz
 

II.Komisja Rewizyjna :

1.dh Zbigniew Dmitroca – Przewodniczący

2.dh Mateusz Rój  – Wiceprzewodniczący

3.dh Waldemar Turkiewicz – Sekretarz
   

4.dh Grzegorz Łoza – Członek

Kadencja Zarządu trwa 5 lat.