OSP Świdniki

Ochotnicza Straż Pożarna w Świdnikach powstała w 1936 roku.

W roku 1957 strażacy otrzymali motopompę, w 1965 roku wybudowali remizę strażacką.
W 1966 roku dostali samochód. Samochód bojowy jednostka otrzymała w 2000 roku.

Obecnie Straż liczy 20 członków.
   

Zakończyła się pięcioletnia kadencja Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnikach  wybranego w dniu 27 stycznia 2006r.

We wtorek 1 marca  2011r. odbyło się zebranie sprawozdawczo –wyborcze jednostki.

Zarząd zdał sprawozdanie ze swojej  działalności za co został nagrodzony otrzymaniem absolutorium.

Wybrano nowe władze jednostki.

I.Zarząd :

1.dh Jan Gdula – Prezes Zarządu

2.dh Zenon Marcyniuk – Vce Prezes – Naczelnik

3.dh Jan Hrycaj – Vce Prezes

4.dh Tadeusz Sędłak – Skarbnik

5.dh Ryszard Kołodziej – Sekretarz

6.dh Wojciech Kołodziej – Gospodarz

7.dh Wacław Worozbit – Kronikarz

II.Komisja Rewizyjna :

1.dh Paweł Kołodziej – Przewodniczący

2.dh Mariusz Zubala – Sekretarz
3.dh Łukasz Sałata – Członek


Kadencja Zarządu trwa 5 lat.