OSP Zawalów

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawalowie powstała w 1925 roku. W dwa lata później wybudowano pierwszą remizę, w 1949 roku strażacy otrzymali motopompę, zaś
w 1960 roku samochód.  Nową remizę strażacy wybudowali w 1955 roku.

Obecnie Straż liczy 15 członków

Zakończyła się pięcioletnia kadencja Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawalowie  wybranego w dniu 31 stycznia 2006r.

We wtorek 18 stycznia 2011r. odbyło się zebranie sprawozdawczo –wyborcze jednostki.

Zarząd zdał sprawozdanie ze swojej  działalności za co został nagrodzony otrzymaniem absolutorium.

Wybrano nowe władze jednostki.

I.Zarząd :

1.dh Marcin Malec – Prezes Zarządu

2.dh Mariusz Pac – Vce Prezes – Naczelnik

3.dh Seweryn Bednarski – Vce Prezes

4.dh Janusz Załoga – Z-ca Naczelnika

5.dh  Mirosław Sowa– Skarbnik

6.dh Janusz Żołnierczuk – Sekretarz

7.dh Władysław Trocz – Gospodarz

II.Komisja Rewizyjna :

1.dh Piotr Załoga – Przewodniczący

2.dh Bartłomiej Michalik  – Wiceprzewodniczący

3.dh Tadeusz Stoń – Sekretarz


Kadencja Zarządu trwa 5 lat.