OSP Żuków

Ochotnicza Straż Pożarna w Żukowie powstała przed 1935 rokiem. Rozwiązano ją po pacyfikacji wsi w 1936 roku.
Jednostkę reaktywowano w 1957 roku. W tym też roku strażacy otrzymali motopompę, a w latach 1958-1960 wybudowali remizę strażacką.

Obecnie Straż liczy 20 członków

Zakończyła się pięcioletnia kadencja Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie wybranego w dniu 27 stycznia 2006r.

W środę 2 marca 2011r. odbyło się zebranie sprawozdawczo –wyborcze jednostki.

Zarząd zdał sprawozdanie ze swojej  działalności za co został nagrodzony otrzymaniem absolutorium.

Wybrano nowe władze jednostki.

I.Zarząd :

1.dh Zbigniew Dymański – Prezes Zarządu

2.dh Tadeusz Tomaszczuk – Vce Prezes – Naczelnik

3.dh Kazimierz Iskra – Vce Prezes

4.dh Krzysztof Zając – Skarbnik

5.dh Grzegorz Kierepa – Sekretarz

6.dh Mirosław Hawryluk – Gospodarz

7.dh Leszek Tomaszczuk – Gospodarz

II.Komisja Rewizyjna :

1.dh Jan Jowiec – Przewodniczący

2.dh Jan Borek – Wiceprzewodniczący

3.dh Jan Farion – Sekretarz
4.dh Marisz Zwoliński – Członek

Kadencja Zarządu trwa 5 lat.