PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W GDESZYNIE pw.Wniebowzięcia N.M.P.

Historia parafii:          W akcie erekcyjnym parafii Grabowiec z 1431 roku Gdeszyn wymieniony jest jako wchodzący w jej skład. Pierwsze wzmianki o istnieniu parafii gdeszyńskiej pochodzą również z wieku XV. Wspomniana jest również w I połowie XVI wieku.

Od XVII wieku istniała tutaj filia parafii grekokatolickiej  w Peresołowicach.Ponowna erekcja parafii łacińskiej w Gdeszynie nastąpiła 15 września 1921 roku na mocy dekretu bp.Marian Fulmana.Parafia weszła wtedy w skład dekanatu hrubieszowskiego.

Od 1974 roku parafia należała do dekanatu uchańskiego, a obecnie należy do dekanatu grabowieckiego. Prawdopodobnie w wieku XV-XVI istniał tutaj drewniany kościół rzymskokatolicki. W roku 1871 wybudowano kościół unicki. Kolejny kościół również unicki powstał w I połowie XIX wieku. Około 1887 roku zamieniony został na cerkiew prawosławną. W 1896 roku wybudowany został drewniany, oszalowany kościół przebudowany w 1925 roku.

Charakterystyka kościoła:

Obecny kościół powstał w latach 2000-2003. Jest to budynek murowany z cegły czerwonej, jednonawowy z wieżą.  W ołtarzu głównym obraz Wniebowzięcia NMP. W kosciele znajduje się barokowo-ludowy krucyfiks z XIX wieku,monstrancja z przełomu XVIII i XIX wieku oraz kielich z początku XIX wieku.
Na terenie parafii znajduje się cmentarz grzebalny, na którym pochowany jest zamordowany przez gestapo w czasie II wojny światowej ks.Zygmunt Pisarski, beatyfikowany przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

Ponadto znajdują się tu również:

  – cmentarz prawosławny, nieczynny założony około 1875 roku,

  – cmentarz żołnierzy austriackich z I wojny światowej, nieczynny, o powierzchni 0,70 ha

    otoczony  wałem ziemnym.

Lista proboszczów:

        ks.Antoni Białowąs (15.09.1921 – 28.11.1922r.)

        ks.Jan Żółtowski (16.12.1922 – 06.11.1925r.)

        ks.Franciszek Sokół (06.11.1925 – 01.07.1930r.)

        ks.Antoni Jaworski (01.07.1930 – 01.09.1933r.)

        ks.Zygmunt Pisarski (01.09.1933 – 30.01.1943r.)

        ks.Bazyli Stysło (03.03.1943 – 30.12.1958r.)

        ks.Marian Niedziołka (09.06.1958 – 05.08.1960r.)

        ks.Antoni Czapliński (05.08.1960 – 23.06.1978r.)

        ks.Franciszek Rząd (08.07.1978 – 07.02.1991r.)

        ks.Franciszek Kasprzyk (07.02.1991 – 10.08.1995r.)

        ks.Antoni Fuławka (10.08.1995 – 17.06.1998r.)

        ks.Tadeusz Maciejko (17.06.1998 – 04.06.2002r.)

        ks.Jarosław Pukaluk (04.06.2002 – 06.06.2003r.)

        ks.Andrzej Wysokiński (06.06.2003 – 20.06.2007r.)

        ks.Ryszard Ostasz (czerwiec 2007 – sierpień 2015r.)

        Od sierpnia 2015r. roku proboszczem jest ks.Mariusz Rybiński.


Liczba mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2006 roku:

Do parafii należą następujące miejscowości: Gdeszyn, Gdeszyn-Kolonia i z gminy Trzeszczany Ostrówek oraz Zaborce.

Parafia Gdeszyn liczy 972 mieszkańców, z tego na terenie gminy Miączyn zamieszkuje

522 mieszkanców.