PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W HORYSZOWIE pw.Przemienienia Pańskiego

Historia parafii:

       Do 1921 roku miejscowość należała do łacińskiej parafii w Grabowcu, natomiast katolicy obrządku wschodniego posiadali od XVIII wieku swoją parafię w samym Horyszowie z filia w Koniuchach.W okresie kasaty unii parafię grekokatolicka zniesiono, a na jej miejsce założono prawosławną.

     Po 1921 roku katolicy obrządku łacińskiego należeli do parafii w Gdeszynie, a od 1969 roku powstał samodzielny ośrodek duszpasterski w Horyszowie.
W latach 1987-1990 wybudowano plebanię. Parafię erygował 30 grudnia 1992 roku bp zamojsko-lubaczowski Jan Śrutwa.
Data budowy pierwszej cerkwi nieznana, prawdopodobnie ok. 1533 roku. Obecna świątynia wzniesiona  w 1809 roku, zamieniona ok. 1875 roku na prawosławną. Od 1919 roku służy ponownie katolikom.  W czasie II wojny światowej zdewastowana, ponownie rekoncyliowana w 1945 roku.

Charakterystyka kościoła:

    Murowany z cegły, otynkowany. Trójdzielny, z wieżą od strony zachodniej. Prezbiterium jednoprzęsłowe, zamknięte trójbocznie, nawa szersza, prostokątna znacznie dłuższa oraz węższy równej szerokości z prezbiterium babiniec. Przy prezbiterium od strony północnej i południowej dwie zakrystie, nieznacznie wyodrębnione na zewnątrz. Przy babińcu wieża na rzucie kwadratu o trzech kondygnacjach stopniowo się zwężających, dwóch czworobocznych i trzeciej ośmiobocznej. W przyziemiu wieży kruchta z dwiema lokalnościami po bokach. Wewnątrz narożniki nawy ścięte, w ścianach północnej i południowej nawy po dwie ślepe arkady, zamknięte łukiem półkolistym oraz ślady przemurowań. Sklepienia kolebkowe, w przyziemiu wieży krzyżowe, trzecia kondygnacja wieży przesklepiona kopulasto. Dachy dwuspadowe, hełm wieży baniasty z ośmioboczną latarnią kryte blachą. Ołtarz główny barokowy z przełomu XVIII i XIX wieku z płaskorzeźba Boga Ojca w zwięczeniu i obrazami Przemienienia Pańskiego i MB Częstochowskiej. Dwa ołtarze boczne klasycystyczne zapewne z I połowy XIX wieku wmontowane niegdyś w ikonostas: lewy-Najświętszego Serca Pana Jezusa, prawy MB z Lourdes. Dwa feretrony barokowe: pierwszy z 1794 roku odnowiony w 1884r z obrazami Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, drugi z płaskorześbami Przemienienia Pańskiego i św.Anny Samotrzeć.

 
Wnętrze kościoła po remoncie przeprowadzonym w 2007 roku.

Cmentarz parafialny rzymskokalotolicki, dawniej grekokatolicki i prawosławny, czynny, założony prawdopodobnie na początku XIX wieku, powiększony w latach 60-tych i 70-tych XX wieku, czworobok o pow.0,88 ha, podzielony na kwatery.

Na cmentarzu znajdują się:

 – pomnik pułkownika jazdy cesarsko-rosyjskiego Aleksandra von Kruzensterna
 – mogiła żołnierzy AK z okresu II wojny światowej.
 – pomnik prawosławny z 1892 roku


Lista rektorów i proboszczów:


        ks.Jan Żółtowski (1922-1926 rektor),
        ks.Kazimierz Gąsiorowski (1937 – 05.1938 rektor),
        ks.Michał Wąsik (12.05.1938 – 15.12.1940 rektor),
        ks.Edward Kowalski (11.05.1948 – 31.01.1950 rektor),
        ks.Edward Wolski (29.06.1963 – 04.1968 rektor),
        ks.Tomasz Duda (04.1968 – 03.07.1968 rektor),
        ks.Zygmunt Grabiec (03.07.1968 – 11.10.1969r.),
        ks.Józef Jasiński (11.10.1969 – 09.05.1986 rektor),
        ks.Bolesław Kuźma (1986-1992 rektor),
        ks.Jacek Mazik (1992-1995 proboszcz),
        ks.Roman Palonka (1995-2000 proboszcz).
        ks.Henryk Pokora (2000-2007 proboszcz).
        ks.Józef Zwolak (2007-2011),
        ks.Marcin Zaburko (2011-2013)

        ks.Rudolf Karaś (2013-2016)
        Od marca 2016 roku proboszczem parafii jest ks. Zbigniew Kociołek

20 grudnia 2008 roku w Kościele Parafialnym w Horyszowie podczas uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. biskupa Wacława Depo obchodziliśmy jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Józefa Zwolaka.
Z tej okazji wspólnota parafialna z Horyszowa złożyła Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia – światła Ducha Świętego, opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy, jak najbardziej owocnej pracy duszpasterskiej, sił i dużo potrzebnego zdrowia.


Liczba mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2006 roku:

Do parafii należą następujące miejscowości: Horyszów i Horyszów-Kolonia
Parafia Horyszów liczy 574 mieszkańców.