PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W MIĄCZYNIE pw. Św. Michała Archanioła

Historia parafii:


  Do 1875 roku istniała tu parafia grekokatolicka z filią w Zawalowie. Po kasacie unii kościół zamieniono na cerkiew a ludność wyznania grekokatolickiego zmuszono do porzucenia Kościoła katolickiego. Katolicy obrządku łacińskiego do 1918 roku należeli do parafii Grabowiec. Po tej dacie ich parafią był Zawalów.

    Parafię rzymskokatlolicką w Miączynie erygowano 26 maja 1977 roku, na mocy dekretu bp. lubelskiego Boleslawa Pylaka i włączono do dekanatu uchańskiego. Obecnieparafia Miączyn znajduje się w dekanacie grabowieckim.

     Świątynia, dawniej cerkiew parafialna grekokatolicka, pw.św.Michała Archanioła. Obecnie kościół parafii rzymskokatolickiej.Obiekt wzniesiony w 1984 roku z fundacji Jana Węgleńskiego ministra stanu Królestwa Polskiego.
Zamieniony ok. 1875 roku na cerkiew prawosławną, rekoncyliowany w 1918 roku. Aż do powstania parafii był kościołem filialnym parafii Zawalów. Klasycystyczno-neogotycki budynek murowany z cegły, otynkowany. Na rzucie prostokata z nieco węższą częścią wschodnią mieszczącą zakrystię i składzik. Nawa dwuprzęsłowa i jednoprzęsłowe prezbiterium wyodrebnione półkolistą arkadą. W części zachodniej nawy pod murowanym chórem muzycznym kruchta z dwiema kwadratowymi lokalnościami po bokach mieszczącymi składzik i klatkę schodową na chór.

Wewnątrz, ściany nawy rozczłonkowane ostrołukowymi wnękami zwięńczone gzymsem z perełkami, przy chórze muzycznym para wnęk zamkniętych łukiem półkolistym, obejmującym otwory okienne. Pozorne sklepienia kolebkowe, w zakrystii dwuprzęsłowe sklepienie żeglaste, w pozostałych pomieszczeniach stropy. Zewnątrz elewacja frontowa, lekko wysunięte zachodnie części elewacji bocznych, elewacja zakrystii boniowana. Ponadto Elewacje boczne rozczłonkowane pilastrami, z których narożne szersze i kanelowane.Pomiędzy nimi ostrołukowe otwory okienne w opaskach. Elewacja zachodnia z wysoką ostrołukową wnęką mieszczącą otwór wejściowy oraz zamurowane otwory okienne.

Ponad trójkątnym zwieńczeniem fasady wieżyczka ma sygnaturkę z ostrosłupowym daszkiem zapewne z 1909 roku. Elewacja wschodnia zakrystii dwukondygnacyjna, trójosiowa, podzielona dwoma gzymsami kordonowymi. Ponad gzymsem wieńczącym trójkątny szczyt. Otwory okienne prostokatne, ostrołukowe,koliste i półkoliste w opaskach. Dachy dwuspadowe, nad prezbiterium nieco niższy, kryte blachą.Ołtarz główny klasycystyczny, zapewne wykonany po 1824 roku murowany, z obrazem MB Częstochowskiej i na zasuwie obraz św.Michała Archanioła. Dwa ołtarze boczne o cechach klasycystycznych i neogotyckich. Ponad łukiem tęczy krucyfiks barokowo-ludowy z  połowy XIX wieku. -Miączyn, kościół parafialny

   20 lipca 2008 roku minęła pierwsza rocznica śmierci ks.Zbigniewa Antosza. Aby uczcić Jego pamięć mieszkańcy Miączyna postawili obok Kościoła obelisk, w który wmurowali tablicę pamiątkową. Tego dnia obelisk poświęcił biskup Wacław Depo.

Cmentarz parafialny rzymskokatolicki, dawniej grekokatolicki i prawosławny, czynny. Założony prawdopodobnie na początku XIX wieku. Jest to czworobok o powierzchni 2,03 ha, podzielony na trzy prostokątne kwatery.

Na cmentarzu znajdują się:

 – pomnik ministra skarbu Królestwa Polskiego,  
 – mogiła żołnierzy poległych w 1920 roku  
 – pomnik ks.Kępskiego,  


Lista proboszczów:

        ks.Stefan Wronikowski (do 1973r.),
        ks.Andrzej Kosieradzki (1973-1977r.),
        ks.Feliks Kępski (1977- 1990r.),
        ks.Waldemar Malinowski (1990-1994r.),
        ks.Bronisław Bucki (1994-2004r.),
        ks.Zbigniew Antosz (2004-2007r.)
       Od 1 lipca 2007 roku proboszczem parafii jest ks.Piotr Szeptuch.

Liczba mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2006 roku:

Do parafii należą następujące miejscowości: Miączyn, Miączyn-Kolonia, Miączyn-Stacja oraz Ministrówka. Parafia Miączyn liczy 1608 mieszkańców.