PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W ZAWALOWIE pw.M.B.Różańcowej

Historia parafii:

        W XVIII wieku na terenie Zawalowa duszpasterstwo prowadzili franciszkanie konwentualni z Zamościa, którzy w pobliżu mieli swój folwark i kapliczkę. Do ok. 1875 roku istniała tu parafia grekokatolicka, którą w czasie kasaty unii zastąpiono prawosławną .

    Katolicy obrządku łacińskiego z Zawalowa należeli do parafii Dub, a Frankamionka i Koniuchy należały do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Parafia rzymskokatolicka w Zawalowie została erygowana w 1918 roku przez bp.Mariana Fulmana. Powstała ona w wyniku podziału parafii Grabowiec i Dub. Włączono ja do dekanatu hrubieszowskiego.

   Od 1974 roku znajdowała się w dekanacie uchańskiem, a obecnie w dekanacie grabowieckim. W latach 1938-1947 na mocy decyzji bp. Mariana Fulmana opiekę duszpasterską nad parafia sprawuja Bernardyni z Radecznicy.Od 1947 roku ponownie pracują księża diecezjalni. W 1977 roku granice parafii uległy zmniejszeniu na skutek usamodzielnienia się Miączyna. Do tego czasu Kościół w Miączynie stanowił filię Zawalowa.

     Pierwotny kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej wzniesiony zapewne pod koniec XVIII wieku jako światynia unicka. W 1975 roku zamieniony na cerkiew prawosławną, po I wojnie światowej ponownie oddany katolikom. W 1948 roku dobudowano zakrystie. Remont dachu przeprowadzono w 1947 roku a malowanie kościoła w 1971 roku.

     Orientowany, drewniany konstrukcji zrębowej, wzmocniony lisicami, na ceglanym podmurowaniu, oszalowany. Nawa prostokątna z węższym prezbiterium zbliżonym do kwadratu przy którym od południa zakrystia, powiększona być może w XX wieku.Przy nawie od zachodu czworoboczna kruchta zapewne z przełomu XIX i XX wieku.Wewnątrz poziome sklepienie o łuku spłaszczonym. Chór muzyczny drewniany wsparty na czterech słupach. Dachy dwuspadowe, wyższy nad nawą, z nowszą wieżyczką , kryte blachą.

            Kościół ten w 1986 roku przeniesiono do Janek (parafia Moniatycze), gdzie służy jako kościół filialny.

Obecnie parafia posiada kościół z lat 1983-1986 wg projektu inż. Edwarda Wiatra.

Na terenie parafii Zawalów znajduje się cmentarz rzymskokatolicki w Zawalowie, dawniej grekokatolicki i prawosławny, czynny, założony dla grekokatolików na początku XIX wieku, w kształcie prostokąta, o powierzchni 2, 00 ha, podzielony na prostokątne kwatery.

Cmentarz prawosławny w Koniuchach, nieczynny.

Na cmentarzu znajdują się:

  – mogiła żołnierzy poległych w 1920 roku.

  – pomnik ks.Stanisława Sawickiego.

Lista proboszczów:

        o.Anzelm Grygiel (1945-1946r.)

        ks.Stanisław Sawicki (1947-1950r.),

        ks.Józef Kuśmierczyk (1950-1951r.),

        ks.Jan Strumnik (1951-1971r.),

        ks.Alojzy Fałkowski (1971-1988r.),

        ks.Wiesław Rzepecki (1988-1998r.),

        ks.Bolesław Michalski (1998-2013),

        Od 17 sierpnia 2013 roku proboszczem parafii jest ks.Robert Fuk.

Liczba mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2006 roku:


Do parafii należą następujące miejscowości: Frankamionka,Koniuchy,Koniuchy-Kolonia,Zawalów, Zawalów-Kolonia

Parafia Zawalów liczy 1471 mieszkańców.