Szkoła Podstawowa w Horyszowie

Pierwsza wzmianka o szkole podstawowej pojawia się w 1916 roku, kiedy to po przeniesieniu gminy do Miączyna w opustoszałym budynku rozpoczyna się nauka. Również w okresie międzywojennym szkoła prowadziła kształcenie młodzieży.

        W latach 1941-1943 (okupacja niemiecka) była we wsi szkoła ukraińska, polską zaś zamknięto. Naukę w szkole horyszowskiej rozpoczęto po wyzwoleniu w 1945 roku. Warunki lokalowe były bardzo trudne, gdyż z zawieruchy wojennej budynek szkolny wyszedł bardzo zniszczony. Dach kryty słomą i częściowo gontem przeciekał. W pomieszczeniach tynki były poobijane, okna zabite deskami i brak było podłóg.

       Dopiero po dwóch latach obiekt doprowadzono do należytego stanu. W roku szkolnym 1948/1949 podniesiono stopień organizacyjny szkoły do 5 klasowej z dwoma nauczycielami.W 1957 była tutaj już szkoła 6 klasowa z 3 nauczycielami, natomiast w 1959 roku była już szkoła 7 klasowa. W 1975 roku w Horyszowie powstała Zbiorcza Szkoła Podstawowa, do której uczęszczały dzieci klas V-VIII z Koniuch i Frankamionki, gdzie istniały szkoły 4 klasowe.

      Dyrektorem Szkoły jest Pani mgr Ewa Błazik.

W roku szkolnym 2007/2008 do Szkoły Podstawowej w Horyszowie uczęszcza 73 dzieci:
w tym do

                 kl.”0″ – 4 dzieci,
                 Kl.”I” – 10 dzieci,
                 kl.”II”- 5 dzieci,
                 kl.”III”- 8 dzieci.
                 kl.”IV”- 15 dzieci.
                 kl.”V”- 16 dzieci.
                 kl.”VI”- 15 dzieci.

W roku szkolnym 2009/2010 do Szkoły Podstawowej w Horyszowie uczęszcza 61 dzieci:
w tym do

                 kl.”0″ – 6 dzieci,
                 Kl.”I” – 3 dzieci,
                 kl.”II”- 4 dzieci,
                 kl.”III”- 9 dzieci.
                 kl.”IV”- 12 dzieci.
                 kl.”V”- 13 dzieci.
                 kl.”VI”- 14 dzieci.


Liczba dzieci uczęszczających do Szkoły podstawowej w Horyszowie w roku szkolnym 2012/2013

Klasa Liczba dzieci
 4 latki 1
 5 latki Kl.”0″ 5
 6 latki Kl.”0″ 5
 Kl. I 5
 Kl. II 2
 Kl. III 4
 Kl. IV 4
 Kl. V 4
 Kl. VI 8

Liczba dzieci uczęszczających do Szkoły podstawowej w Horyszowie w roku szkolnym 2013/2014

 1. 3-4 lat 0
 2. Punkt przedszkolny 3-4 lat 0
 3. 5 lat 4
 4. 6 lat 5
 5. Kl.I 4
 6. Kl.II 5
 7. Kl.III 2
 8. Kl.IV 4
 9. Kl.V 4
 10. Kl.VI 4
  R a z e m 32