Szkoła Podstawowa w Miączynie

Pierwsza wzmianka o szkole w Miączynie pochodzi z drugiej połowy XIX wieku, była do szkoła początkowa.  W 1916 roku utworzono w Miączynie polska szkołę I – klasową. Szkoła mieściła się w jednej sali budynku parafialnego tzw. Popówki.

W latach 1917-1923 zwiększono ilość sal lekcyjnych do trzech i podniesiono stopień organizacyjny, który w 1928 roku osiągnął 5 klas. W 1932 roku powzięto decyzję o budowie razem z mieszkańcami wsi Zawalów nowej, murowanej szkoły.
Zakupioną cegłę złożono na miejscu budowy, na granicy obu wsi. Jednak mieszkańcy Zawalowa w nocy przewieźli cegłę do Zawalowa, a następnie wybudowali z niej szkołę.

W roku 1937 ponownie zakupiono cegłę na szkołę lecz wybuch II wojny światowej przeszkodził w realizacji budowy, a cegłę zrabowali Niemcy.

W 1957 roku wybudowano nową, murowaną szkołę piętrową. Budynek wielokrotnie remontowano. Największy remont szkoły wraz z budową sali gimnastycznej przeprowadzony został w latach 1992-1994.

 Dyrektorem Szkoły jest Pani mgr Bożena Ilczuk.

W roku szkolnym 2007/2008 do Szkoły Podstawowej w Miączynie uczęszcza 129 dzieci:
w tym do
                 kl.”0″ – 14 dzieci,
                 Kl.”I” – 23 dzieci,
                 kl.”II”- 12 dzieci,
                 kl.”III”-15 dzieci.
                 kl.”IV”- 22 dzieci.
                 kl.”V”- 16 dzieci.
                 kl.”VI”- 27 dzieci.

W roku szkolnym 2007/2008 do Szkoły Podstawowej w Miączynie uczęszcza 139 dzieci:
w tym do
                 kl.”0″ – 17 dzieci,
                 Kl.”I” – 27 dzieci,
                 kl.”II”- 16 dzieci,
                 kl.”III”-22 dzieci.
                 kl.”IV”- 15 dzieci.
                 kl.”V”- 19 dzieci.
                 kl.”VI”- 23 dzieci.

Liczba dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miączynie w roku szkolnym 2012/2013

 Klasa Liczba dzieci
 4 latki 25
 5 latki Kl.”0″ 20
 6 latki Kl.”0″ 13
 Kl. I 31
 Kl. II 22
 Kl. III 22
 Kl. IV 27
 Kl. V 18
 Kl. VI 27


Liczba dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miączynie w roku szkolnym 2013/2014.

 1. 3-4 lat 13
 2. Punkt przedszkolny 3-4 lat 17
 3. 5 lat 37
 4. 6 lat 10
 5. Kl.I 17
 6. Kl.II 31
 7. Kl.III 23
 8. Kl.IV 22
 9. Kl.V 27
 10. Kl.VI 19
  R a z e m 226