Szkoła Podstawowa w Niewirkowie

Po I wojnie światowej szkoła w Niewirkowie mieściła się w domach prywatnych,
a później w dworskich czworakach.
W 1920 roku rozpoczęto budowę niewielkiego budynku z dwiema klasami lekcyjnymi, ale oddano go do użytku dopiero w 1927 roku.

       Dzieci uczono w nim do 1964 roku, kiedy przeniesiono tu siedzibę Gromadzkiej Rady Narodowej, a szkołę przeniesiono do pałacu, w którym się mieści do chwili obecnej.

W roku szkolnym 2005/2006 do Szkoły w Niewirkowie uczęszcza 56 dzieci w tym:

                 kl.”0″ – 10 dzieci,
                 Kl.”I”-6 dzieci,
                 kl.”II”- 10 dzieci,
                 kl.”III”- 7 dzieci,
                 kl.”IV”- 6 dzieci,
                 kl.”V”-8 dzieci,
                 kl.”VI”-9 dzieci.

Dyrektorem Szkoły jest Pani mgr Ewa Bura.


W roku szkolnym 2007/2008 do Szkoły Podstawowej w Niewirkowie uczęszcza 54 dzieci:

                 kl.”0″ – 11 dzieci,
                 Kl.”I” – 4 dzieci,
                 kl.”II”- 9 dzieci,
                 kl.”III”- 6 dzieci.
                 kl.”IV”- 11 dzieci.
                 kl.”V”- 8 dzieci.
                 kl.”VI”- 5 dzieci.

W roku szkolnym 2009/2010 do Szkoły Podstawowej w Niewirkowie uczęszcza 49 dzieci:

                 kl.”0″ – 4 dzieci,
                 Kl.”I” – 7 dzieci,
                 kl.”II”- 11 dzieci,
                 kl.”III”- 3 dzieci.
                 kl.”IV”- 9 dzieci.
                 kl.”V”- 5 dzieci.
                 kl.”VI”- 10 dzieci.
Liczba dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Niewirkowie w roku szkolnym 2012/2013.

 Klasa Liczba dzieci
 4 latki 1
 5 latki Kl.”0″ 2
 6 latki Kl.”0″ 4
 Kl. I 5
 Kl. II 6
 Kl. III 4
 Kl. IV 8
 Kl. V 10
 Kl. VI 3

Liczba dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Niewirkowie w roku szkolnym 2013/2014.

 1. 3-4 lat 6
 2. Punkt przedszkolny 0
3. 5 lat 6
 4. 6 lat 1
 5. Kl.I 5
 6. Kl.II 5
 7. Kl.III 6
 8. Kl.IV 3
 9. Kl.V 9
 10. Kl.VI 8
  R a z e m 50