Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotlicach

W drugiej połowie XIX wieku w Kotlicach istniała już 3 -oddziałowa szkoła. Mieściła się ona w parterowym,drewnianym budynku. Była to szkoła rosyjska.
W 1918 roku w tym samym budynku utworzono 4-klasowa szkołę polską.Później jej stopień podniesiono do, 5 i 6-klasowej.

      Jesienią 1942 roku Niemcy zlikwidowali polską szkołę, a utworzyli szkołę dla Niemców. Po wyzwoleniu szkołę otwarto dopiero w 1945 roku. Wkrótce w Kotlicach była 5-klasowa szkoła, w której uczyło trzech nauczycieli. Stopień organizacyjny placówki stopniowo podnoszono,aż do uzyskania statusu szkoły 8-klasowej.

       W 1976 roku szkołę z 8-klasowej zredukowano do 4-klasowej. Warunki lokalowe szkoły były niewystarczające i wynajmowano sale od strażaków w remizie. Od 1973 roku rozpoczęto starania o wybudowanie nowej szkoły. Jednak likwidacja powiatów zahamowała tempo działań. Dopiero w 1977 roku powołano Komitet Budowy Szkoły, a prace budowlane prowadzono w latach 1984-1989. Wybudowano nowy piętrowy budynek szkolny.

Z chwilą otwarcia nowego budynku podniesiono stopień organizacyjny szkoły do 8-klasowej. W wyniku kolejnej reformy szkolnictwa od 1999 roku pozostała tu 6-klasowa szkoła podstawowa z filią w Koniuchach.


W roku szkolnym 2005/2006 do Szkoły w Kotlicach uczęszcza 118 dzieci w tym:

        kl.”0″ – 14 dzieci,
        Kl.”I”-14 dzieci,
        kl.”II”- 9 dzieci,
        kl.”III”- 11 dzieci,
        kl.”IV”- 19 dzieci,
        kl.”V”-27 dzieci,
        kl.”VI”-24 dzieci.

Dyrektorem Szkoły jest Pani mgr Urszula Grzeszczuk.

W roku szkolnym 2007/2008 do Szkoły Podstawowej w Kotlicach uczęszcza 87 dzieci:

       kl.”0″ – 9 dzieci,
       Kl.”I” – 8 dzieci,
       kl.”II”- 5 dzieci,
       kl.”III”- 13 dzieci.
       kl.”IV”- 21 dzieci.
       kl.”V”- 17 dzieci.
       kl.”VI”- 14 dzieci.

Dyrektorem Szkoły jest Pani mgr Beata Morlewska.

Liczba dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kotlicach w roku szkolnym 2012/2013.

 Klasa Liczba dzieci
 5 latki Kl.”0″ 7
 6 latki Kl.”0″ 7
 Kl. I 10
 Kl. II 12
 kl. III 10
 Kl. IV 11
 Kl. V 8
 Kl. VI 17