ZEBRANIA WIEJSKIE

Wójt Gminy Miączyn oraz Sołtysi sołectw z terenu Gminy Miączyn zapraszają mieszkańców na zebrania wiejskie. Głównym tematem zebrań będzie podział funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok