HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

Wójt Gminy Miączyn podaje do publicznej wiadomości harmonogram zebrań wiejskich w 2023 r. Tematem spotkań będzie: Lp. Miejscowość Data Godzina miejsce 1 Czartoria 27.08.2023 13:00 Remiza OSP w Czartorii 2 Frankamionka 17.09.2023 16:00 Świetlica Wiejska w Koniuchach 3 Gdeszyn 23.09.2023 16:00 Świetlica Wiejska w Gdeszynie 4 Gdeszyn-Kolonia 23.09.2023 16:00 Świetlica …

OGŁOSZENIE   WÓJTA GMINY MIĄCZYN

Ogłoszenie   Wójta Gminy Miączyn o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn    Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 977), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miączyn uchwał: Wszystkie …

PODZIĘKOWANIA

Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom Zawalowa i Zawalowa-Kolonii za organizację Gminno-Parafialnych Dożynek w dniu 13 sierpnia 2023 r. Szczególne podziękowania kieruję do członków Koła Gospodyń Wiejskich w Zawalowie, druhów strażaków z Zawalowa i Miączyna. Dziękuję sołtysom i radnym z Zawalowa i Zawalowa-Kolonii za trud i zaangażowanie jakie włożyli w przygotowanie tych …

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY O SPRZEDAŻY DRZEW NA PNIU

Wójt Gminy Miączyn ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu w miejscowościach Koniuchy-Kolonia oraz Poddąbrowa Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż „drewna na pniu” w ilości 11 szt. drzew z gatunków: jesion wyniosły i topola rosnących w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr ewidencyjny 371/2 w obrębie nr 8 …