CZYSTE POWIETRZE

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Gmina Miączyn zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie porozumienie w zakresie uruchomienia punktu konsultacyjno- informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny czynny jest we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w środy w godzinach od 08:00 do 10:00.

Cel programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do:

66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,

99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz

135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

W ramach działania punktu przeszkoleni pracownicy udzielają mieszkańcom bezpłatnych porad o możliwościach uzyskania dofinansowania. Pomagają też w przygotowaniu i złożeniu wniosku o podstawowy i podwyższony poziom  dofinansowania.

Mieszkańców, którzy chcą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Tel. 84 618 00 05 wew. 44.

PRZYDATNE LINKI:

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Zachęcamy do korzystania z Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego!!!