WNIOSKI ZŁOŻONE DO WFOŚiGW W LUBLINIE

Według stanu na dzień 30.06.2023 r. z terenu gminy Miączyn do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie złożono: wniosków o dofinansowanie -82 zawarto umów na dofinansowanie – 70 zrealizowano przedsięwzięć – 36 Łączna kwota wypłaconych dotacji – 826 417,46 zł

WNIOSKI ZŁOŻONE DO WFOŚiGW W LUBLINIE

Według stanu na dzień 31.03.2023 r. z terenu gminy Miączyn do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie złożono: wniosków o dofinansowanie – 77 zawarto umów na dofinansowanie – 57 zrealizowano przedsięwzięć – 30 Łączna kwota wypłaconych dotacji – 626 467,87 zł

WNIOSKI ZŁOŻONE DO WFOŚiGW W LUBLINIE

Według stanu na dzień 30.12.2022 r.z terenu gminy Miączyn do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie złożono: wniosków o dofinansowanie – 61 zawarto umów na dofinansowanie – 52 zrealizowano przedsięwzięć – 29 Łączna kwota wypłaconych dotacji – 612 096,77 zł

WNIOSKI ZŁOŻONE DO WFOŚiGW W LUBLINIE

Według stanu na dzień 30.09.2022 r.z terenu gminy Miączyn do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie złożono: wniosków o dofinansowanie – 56 zawarto umów na dofinansowanie – 48 zrealizowano przedsięwzięć – 26 Łączna kwota wypłaconych dotacji – 510 889,78 zł