48 LAPTOPÓW, 4 KOMPUTERY STACJONARNE I 3 TABLETY DLA DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

Gmina Miączyn zrealizowała projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Sfinansowany został zakup 48 laptopów, 4 komputerów stacjonarnych i 3 tabletów dla uczniów szkół podstawowych i średnich zamieszkujących na terenie gminy Miączyn o wartości 130 419,80 zł.. Ich przodkowie pracowali w zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych. Celem …