KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZOLNEGO W KOTLICACH

Wójt Gminy Miączyn ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotlicach. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w § 1, § 2, § 3, § 6 i § 12 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim …