OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022, poz. 503)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany ,,Studium uwarunkowań i …

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Wójt Gminy Miączyn informuje o terminach przyjęć wniosków o zwrot podatku akcyzowego z podziałem na miejscowości: MIEJSCOWOŚCI TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Żuków, Czartoria, Świdniki, Miączyn, Miączyn-Kolonia, Miączyn-Stacja, Ministrówka   1 sierpnia 2022 r. do 8 sierpnia 2022 r. Zawalów, Zawalów-Kolonia, Horyszów, Horyszów-Kolonia 9 sierpnia 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r. …

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

WÓJT GMINY MIĄCZYN Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy. Obręb Horyszów          Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 178/2          (zabudowana nieruchomość po byłej szkole podstawowej)          Powierzchnia nieruchomości- 1,09 ha, uregulowanej KW ZA1H/00063322/3 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego- inne tereny zabudowane …

UPROSZCZONE PLANY URZĄDZANIA LASU

Informacja o wykonywaniu przez Starostwo Powiatowe w Zamościu uproszczonych planów urządzenia lasu dla wsi Gminy Miączyn. Wójt Gminy Miączyn informuje, że firma TAXUS – Jarosław Kostecki wykonuje na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zamościu uproszczone plany urządzenia lasu dla wsi gminy Miączyn. Prace terenowe wykonywane są od 15.03.2022 r. do 15.05.2022 …