PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKÓW

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żuków od km 0+000 do km 0+771” został wyłoniony wykonawca robót Zakład Budowlano-Transportowy ,, DROGMOST” Spółka z o.o., Mokre 24D, 22-400 Zamość z terminem realizacji …